top of page

Etik Omkring Facilitering

En stor del af det vi laver i BEVIDST overlapper emner som tantra, seksualitet, trauma, selv-udvikling og mange andre ret store, sårbare og dybe emner. Derfor er det vigtigt for os at du er tryg i de rammer vi skaber, hvorfor vi gerne vil være 100% gennemsigtige omkring vores arbejde - og have en høj etisk standard.

 

Oplever du noget til vores events som for dig strider mod nedenstående etiske retnings-linier, eller som du føler ikke fungerer, er over en grænse, eller lignende, sætter vi stor pris på feedback.

Herunder kan du se en brochure fra "Red Flags In Workshops" (på engelsk), en international bevægelse som har til formål at skabe overblik i en verden som ofte har store grå zoner, for at hjælpe både facilitatorer og deltagere med at forstå den dynamik der udspiller sig mellem dem. Vores mål er kun at have grønne flag, selvom vi selvfølgelig også bare er mennesker og nogle gange måske har et par gule flag. 

Etiske Retningslinier for BEVIDST

Herunder finde du retningslinjerne for hvordan vi gerne vil lave workshops, retreats, kurser og festivaller for dig.

Privatliv

"Hvad der sker på dette event, bliver på dette event".

Det er en sætning som altid er med i vores introduktion, og det er der en grund til: nemlig at man har mulighed for at være 100% sig selv uden fare for at blive snakket om eller genkendt udenfor.

Derfor gælder følgende retningslinier:
Du må altid gerne snakke om dine egne oplevelser, men aldrig om andres. Eks.: "jeg så Peter have det rigtig sjovt i den øvelse" fungerer ikke, mens: "jeg havde det sjovt i en øvelse" er okay. Vær dog opmærksom på at personer som ikke går til event som vores, kan have svært ved at forstå det vi laver uden kontekst.

Møder man en dejlig person til vores events, som man måske gerne vil mødes med igen i en anden sammenhæng, så udleverer vi ikke oplysninger på andre deltagere - end ikke navn. Derfor er det en god ide selv at udveksle oplysninger undervejs eller lige efter.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr som kan optage skal opbevares i tasker og jakker, og må ikke medbringes ind i undervisningen/øvelserne. Har du brug for at skrive ting ned er det en god idé at have en journal med. Facilitatorer bruger mobiltelefonen til at håndtere tid og enkelte gange tage billeder til marketing - vi vil dog aldrig hverken tagge dig eller vise dit ansigt uden dit samtykke.

Ej substitut for terapi

BEVIDST events er lavet til selv-udvikling og ikke et substitut for terapi eller lægelig behandling.

Uvildig og uafhængige aktører

Vi bestræber os på at blive spejlet og se vores skygger, og en af måderne vi gør det på er at have uvildige aktører der kan supervise os.

Spørg gerne ind til den enkelte facilitator om deres aktør hvis du har brug for at spejle noget udenfor BEVIDST regi.

Tydelighed om teamets grænser

Både teamet bag, assistenter og eksterne facilitatorer BEVIDST er mennesker som har et liv udenfor. Derfor må det forventes af deltagere at vi ikke altid kan få besvaret henvendelser, mails, eller opkald med det samme, selvom vi bestræber os på det.

Derfor bedes deltagere forvente et serviceniveau i henhold til dette, og opfordres til at finde den gængse information selv, inden de kontakter os - f.eks. gennem fremsendte mails (check spam filter!), hjemmesiden, facebook opslag o.l.

Derudover er vi meget bevidste om magtfordelingen mellem facilitatorer og deltagere, og ingen fra teamet vil henvende sig til deltagere med seksuelle/romantiske opfordringer. På mange workshops er dette en kæmpe skygge og gråzone, hvorfor vi gerne vil være gennemsigtige omkring dette.

Oplever du på nogen måde at dette sker, bedes du rette henvendelse til en af de andre fra teamet, og dette vil tages op til korrektion.

Skulle du som deltager være interesseret i en fra BEVIDST teamet skal du TYDELIGT og VERBALT udtrykke det, sådan at teamet kan tage det op til overvejelse ift. magtfordelingen og om det er noget facilitatoren kan gå ind i.

Spørgsmål og Uenighed

Vi ønsker åbenhed omkring vores events, workshops og retreats, så alle deltager må til enhver tid gerne stille spørgsmål til det vi laver, og hvorfor vi laver det, samt være uenige med den måde vi gør tingene på. Vi opfordrer alle til at komme med feedback efter et event da vi mener vi altid kan forbedre os.

Har du feedback til os kan du under "om os" -> "kontakt" udfylde en formular som vi iteamet vil tage stilling til.

Timeout og korrigering

Vi starter altid med at sætte rammerne for vores events, så alle ved hvad som foregår og hvad der kan forventes.

Bliver disse rammer overtrådt gentagende gange af individer til et event, får de en korrigering og vil blive enten bedt om at tage en timeout eller endda forlade eventet. I yderste konsekvens må vi bede deltagere om ikke at komme igen. Dette er ikke til forhandling og er af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvis du til et event har en af teamet tæt på dig, som gentager rammerne, er det en indikation af at du tæt på grænsen. Overhøres dette vil der komme en timeout.

Fortsættes adfærden efter timouten vil du blive bedt om at forlade eventet, og efterfølgende vil du blive inddraget i en snak om hvorvidt vi kan invitere dig tilbage.

Der kan være tale om konsekvent grænseoverskridende-, traumefremkaldende- eller fornærmende adfærd, alkohol-, eller stofmisbrug, og/eller decideret aparte adfærd som bedst håndteres 1:1 eller i terapi.

Oplever du ovenstående til et event med en anden deltager, beder vi dig straks rette henvendelse til os.

Videre Henvisning

Ligesom mange andre, så har vi som team både stærke og svage sider i den måde vi faciliterer og arbejder på, og det er vi bevidste om. Vores undervisning er ikke for alle, og vi ved ikke alting - også selvom vi gerne vil have alle med.

Såfremt du skulle have bruge for noget vi ikke kan tilbyde, henviser vi dig gerne videre til andre i samme felt, som vi har kendskab til. Vi ønsker at være ydmyge overfor dine processer og vej i selv-udviklingens univers, og vi er ikke guruer.

Egne Skygger og Feedback

Teamet bag BEVIDST er mennesker ligesom alle andre, og vi har også skyggesider - altså ting vi ikke ser/kan se.

Vi er altid åbne overfor feedback, selvom vi måske beder om det på et senere tidspunkt (det kan være svært midt i en undervisning) for at du kan få den bedste oplevelse mulig til vores events. På denne side kan du finde en formular under "kontakt" (eller via knappen ovenfor) hvor du har mulighed for at give din mening til kende.

Gennemsigtighed og Kategorier

Vi arbejder på at gøre vores events så indholds-mæssigt tydelige og gennemsigtige som muligt, uden at afsløre lave en komplet event-plan, så du ved hvad du melder dig på, inden du køber billet. Dette gør vi ved at kategorisere alle events, så du altid ved om eventet er på et niveau hvor du kan være med.

Events kan godt indeholde "overraskelser", men de kommer aldrig til at afvige fra kategoriseringen. Er du i tvivl, så skriv endelig til os.

Invitations-baserede events

Alle øvelser til vores events er invitationer. Det betyder at du aldrig bliver bedt om at deltage i noget du ikke kan eller vil.

Vores events har i de fleste tilfælde et "sove-hjørne" hvor man kan sætte sig, skulle man være overvældet eller har brug for en pause, uden at der er nogen form for skyld eller skam i det. Vi kan dog ikke altid se om du skulle være overvældet, så der forventes også en grad af ansvar for egne processer - så invitationen er at bruge sove-hjørnet.

Vi vil dog nok komme over for at checke ind med dig, og spørge om du er OK, og om du har brug for noget fra os.

Grænser og Samtykke

Alle events har fokus på grænser og samtykke. og vi opfordrer alle deltagere til at sige fra så ofte som det føles rigtigt for dem. Ved alle events nævnes grænsesætning inden øvelserne starter, men forventningen til deltagers evne til at sige fra varierer i henhold til kategorierne:

"For Begyndere" er der et ingen forventning til at deltagere kan sige fra og til, og stort fokus på området både før, under og efter eventet, samt efterfølgende opsamling for enhver som vi som team ser kunne have brug for det

"For Øvede" forventes der at deltagere har et moderat kendskab til både grænser og samtykke (har været til consent workshops som f.eks. Boundaries & Desire), og der vil være fokus på området før og efter eventet, og opsamling efterfølgende hvis vi som team ser noget.

"For De Modige" forventes det at deltagere har indgående kendskab til grænsesætning og samtykke,og har arbejdet med det. Området vil blive nævnt inden eventet starter med efterfølgende opsamling for dem som har brug for det, hvilket forventes at de selv kontakter os omkring.

Ønsker du at arbejde med grænser kan vi opfordre til at tage på heldags-eventet "boundaries & Desire"

bottom of page